logo
கோட்ட அமைப்பு

VIBAG ORGANIZATION SECRETARY

S.NO NAME DESIGNATION DISTRICT PHONE NUMBER
1 S. Krishnan VS(O), Kanyakumari Kanyakumari 9443829217
2 Krishnakumar VS(O) Saha Kanyakumari Kanyakumari 9487424299
3 D.Raja VS(O) Saha, Kanyakumari Thuthukudi 9344636953
4 S. Alagarsamy VS(O), Madurai Virudhunagar 9842794712
5 Pandurangan VS(O), Rameswaram Theni 9043087085
6 S. Periyasamy VS(O), Trichy Trichy Nagar 9698139977
7 Ko. Ayyarappan VS(O), Thanjai Ariyalore 9443872217
8 S. Gunasekaran VS(O),  Chidambaram Thiruvannamalai 9443435726
9 S. Natarajan VS(O), Kanchi Kanchipuram 9443167665
10 S. Ramasekar VS(O) Saha, Kanchi North Chennai 9444133363
11 Rajkumar VS (O), Chennai Central Chennai 9790679022
12 V. Ramesh VS(O), Vellore Villupuram 9751529970
13 Suthirmurugan VS(O), Dharmapuri, Salem Salem Rural 9443008861
14 S. Balakumar VS(O), Erode Tiruppur 9080288838